Opheffing Stichting Awaka

Op 14 november 2017 is in de bestuursvergadering  van Stichting Awaka het besluit genomen om de activiteiten van de stichting per 1 maart 2018 te beëindigen.

Het bestuur van de stichting heeft dit besluit genomen omdat onze veldwerker, Sander Kesseler, begin 2018 overgeplaatst is van het Bisdom Rubirizi naar het Bisdom Gulu in Noord-Oost Uganda. Dit zorgt ervoor dat Stichting Awaka geen directe vertegenwoordiging meer heeft om toe te zien dat onze projecten goed worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de terugloop van donaties er voor gezorgd dat ons doel om een significante bijdrage te leveren aan het onderwijs en de  gezondheidszorg in Rubirizi niet meer realistisch was.

 

Wij vragen alle donateurs per direct te stoppen met betalingen aan Stichting Awaka. De nog beschikbare fondsen zullen wij als Stichting Awaka overdragen aan Warchild om zo de kinderen in de vluchtelingenkampen van Gulu, het nieuwe werkterrein van Sander Kesseler, te ondersteunen.

 

Als bestuur en namens Sander willen wij alle donateurs en belangstellende van harte bedanken voor de jarenlange financiële steun en interesse. Zonder uw bijdrage was het niet mogelijk geweest vele projecten te realiseren voor de mensen van Rubirizi.

 

Wij wensen Sander veel succes met zijn nieuwe werkzaamheden in Gulu.

 

Het bestuur van Awaka

Download financiële verantwoording:   2017-Balans |  2017-Resultaat  | 2018-Balans | 2018-Resultaat

 

Stichting Awaka  |  info@awaka.nl  |  IBANnummer: NL 64 TRIO  0254  8073  13